Ebru TAMUR - Avukat - 2 rue du Cygne 75001 Paris - Tel : +33 (0) 1.71.19.98.70 - Faks : +33 (0) 1.71.19.98.66 - Cep : +33 (0) 7.61.49.62.56

Hakkımızda

Yetkinlik alanlari

IS HUKUKU
TICARET HUKUKU

Makaleler

Clause de non-concurrence : attention à bien la manier
RÉFORME DU TEMPS PARTIEL : VÉRITABLE CASSE-TÊTE POUR LES ENTREPRENEURS
Droit : Vers un quota des stagiaires en entreprises ?

Hukuk bülteni

TRAVAIL DE NUIT : LES POINTS PRINCIPAUX À GARDER EN TÊTE
ENTREPRENEUR : ATTENTION À BIEN RESPECTER LES FORMALITÉS LIÉES À L’EMBAUCHE
Le fonctionnement du Conseil de Prud'hommes

Iletisim

2 rue du Cygne
75001 Paris

Telefon numarasi :
+33 (0) 1.71.19.98.70
Faxs numarasi :
+33 (0) 1 71.19.98.66
Cep numarasi :
+33 (0) 7.61.49.62.56

cabinet@ebru-tamur-avocat.com

HUKUK BÜROSU

Avukat Ebru TAMUR Hukuk Bürosu, Fransız yargı mercilerinin büyük bölümünde, bu merciler nezdinde yürüyen adlî muhakeme süreçlerine, özellikle işletme hukuku, iş hukuku ve sosyal hukuk alanında danışman olarak müdahale eder.

Avukat Ebru TAMUR Hukuk Bürosu müvekkillerini bilgilendirir ve onlara danışmanlık hizmet saglar

Avukat Ebru TAMUR Hukuk Bürosu müvekkillerini bilgilendirir ve onlara danışmanlık hizmeti  sağlar, ve bu çerçevede hem görüşme aşamasında hem de hukuksal belgelerin hazırlanması aşamasında müvekkillerinin yanında yer alır.

Avukat Ebru TAMUR Hukuk Bürosu müvekkillerini, aynı zamanda, onlar yerine hareket ederek yargı organları önünde temsil eder ve o çıkarlarını savunur.

Avukat Ebru TAMUR, müvekkilin haklarının en iyi şekilde savunulmasına yönelik olraka ister sulh yoluyla ister yargı yoluyla aldırdığı tedbirleri her zaman müvekkiliyle istişare halinde ve onun onayıyla aldırır.

Avukat Ebru TAMUR, her an ulaşılabilir ve görüşmeye hazır olmayı bir görev addeder.

Müvekkillerinin kendisine gerekli hususlarda ancak gerçek zamanda danışmak ihtiyacında olduğunun bilinciyle Avukat Ebru TAMUR, her an ulaşılabilir ve görüşmeye hazır olmayı bir görev addeder.

Avukat Ebru TAMUR Hukuk Bürosu,  ulusal olduğu kadar uluslararası planda da süreçlere müdahale eder. Bu anlamda hukuk bürosu, aynı konudaki başka avukatlarla, özellikle Türkiye’deki avukatlarla iş ilişkisinin kurulduğu bir mekan oluşturur.