Ebru TAMUR - Avukat - 2 rue du Cygne 75001 Paris - Tel : +33 (0) 1.71.19.98.70 - Faks : +33 (0) 1.71.19.98.66 - Cep : +33 (0) 7.61.49.62.56

Yetkinlik alanları

Yetkinlik alanlari

IS HUKUKU
TICARET HUKUKU

Makaleler

Clause de non-concurrence : attention à bien la manier
RÉFORME DU TEMPS PARTIEL : VÉRITABLE CASSE-TÊTE POUR LES ENTREPRENEURS
Droit : Vers un quota des stagiaires en entreprises ?

Hukuk bülteni

TRAVAIL DE NUIT : LES POINTS PRINCIPAUX À GARDER EN TÊTE
ENTREPRENEUR : ATTENTION À BIEN RESPECTER LES FORMALITÉS LIÉES À L’EMBAUCHE
Le fonctionnement du Conseil de Prud'hommes

Iletisim

2 rue du Cygne
75001 Paris

Telefon numarasi :
+33 (0) 1.71.19.98.70
Faxs numarasi :
+33 (0) 1 71.19.98.66
Cep numarasi :
+33 (0) 7.61.49.62.56

cabinet@ebru-tamur-avocat.com

YETKİNLİK ALANLARI

Avukat Ebru TAMUR Hukuk Bürosu müvekkillerine, sosyal hukuk, iş hukuku ve ticaret hukuku alanlarında yardımcı olur.

SOSYAL HUKUK / İŞ HUKUKU

İş hukuku işverenle işçi arasındaki ilişkleri düzenleyen bir hukuksal kurallar bütünüdür.

İş ilişkileri, doğası gereği, değişken ve sık sık ihtilaflı ilişkilerdir. Bu nedenle, bir iş ilişkisinin kuruluş aşamasında olduğu kadar hayata geçirildiği süreçte de yanı başınızda size bir profesyonelin eşlik etmesi uygundur.

Bu amaçla, söz konusu alanda sağlam bir deneyimi olan Avukat Ebru TAMUR ihtisasını ücretli çalışanlar kadar işverenlerin de hizmetine sunar.
 

Avukat Ebru TAMUR aşağıdaki iş ve işlemlerde yanı başınızda size yardımcı olacaktır :

 • Hukuk belgelerinin hazırlanması (iş kontratı, ek sözleşme, disiplin yönetmelikleri)
 • İş sözleşmelerini, yürürlükteki sözleşmelere, mahkeme içtihatlarına ve yasa   hükümlerine  uygun olarak feshetme koşulları konusunda sizi uyararak bireysel işten çıkarmalara ilişkin usul
 • İstihdamı koruma planı, yeniden yapılanma planı…üzerine ortaya çıkan toplu ihtilaflar çerçevesinde görüşmeler
 • Toplu işten çıkarma davaları
 • İş kontratını toplu sözleşmelere uygun olarak feshetme
 • Görüşmeler ve sulh
 • İşçiyle bireysel iş uyuşmazlığı durumunda İş Mahkemelerindeki davalar (kontratın   icrası, disiplin hukuku, işten çıkarma)
 • Asliye Hukuk Mahkemesinde ve/veya İş Mahkemesinde görülecek toplu işten çıkarma davaları
 • Tacizden veya ayrımcılıktan kaynaklanan ihtilaflar
 • İş Ceza Hukuku (gizlenmiş çalışma, hukuka aykırı taşeronluk işleri)
 • Meslek hastalıkları ve iş kazalarına ilişkin ihtilaflar

Avukat Ebru TAMUR, Türk şirketleri başta olmak üzere yabancı şirketlere de, Fransa’da görevlendirdikleri ücretli çalışanlarının konumu bağlamında eşlik eder

İŞ HUKUKU VE TİCARET HUKUKU

Avukat Ebru TAMUR şirketlere kuruluş aşamasından adli himaye, konsolidasyon ve adli tasfiye davalarına kadar eşlik eder.

Avukat Ebru TAMUR’un etkinlikleri aşağıdaki konuları kapsar :

 • Şirket kuruluşu
 • Ticarethane devri
 • Şirket hissesi devri
 • Adli konsolidasyon ve adli tasfiye
 • Alacakların tahsilatı
 • Kontratların yazılması
 • Ticari sorumluluk
 • İş Ceza Hukuku

Avukat Ebru TAMUR, Türk şirketleri başta olmak üzere yabancı şirketlere de, Fransa’daki yerleşimleri ve gelişimleri bağlamında eşlik eder.